Nástroje pre zjednodušený prístup

Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Martin Kovalcik

Lindu Hnatovu poznám už vyše 12 rokov, keď začala naša pracovná spolupráca. Počas tohto obdobia som našiel v Linde úžasného mentora v oblasti businessu, medzinárodných vzťahov, stratégie, analýzy, učtovníctva, ľudských vzťahov a mnohých ďalších. Pod jej vedením som v roku 2011 získal prestížne ocenie v recruitmente Recruitrank. Momentálne už vyše 6 rokov pracovne pôsobím v kanadskom meste Vancouver, no aj napriek vzdialenosti a pracovnému vyťaženiu s Lindou veľmi často komunikujeme. Linda má dlhoročné skúsenosti v medzinárodnom businesse a ma úžasnú expertízu v rôznych odvetiach. Jej profesionálne služby, poradenstvo a mentoring môžem každému vrelo odporúčať.