Nástroje pre zjednodušený prístup

Skip to main content
 • Slovenčina
 • English
 • Slovenčina
 • English

Posuň sa vpred vďaka mentoringu.
Mentor Ti poradí a posunie Ťa ďalej.

Mentoring je profesionálna prax poskytujúca podporu, asistenciu
a vedenie mentorom – učiteľom zvýšiť úspešnosť v biznise a kariére.
Ide o proces, kde mentor odovzdáva nadobudnuté zručnosti,
skúsenosti klientovi (Mentee).

Po ukončení Mentoringu získa Mentee Certifikát po dobu 6 mesiacov
(každé 2 týždne sa uskutoční jedno hodinnové stretnutie).

Certifikát vystavujeme v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Prečo mať MENTORA?

SEBAPOZNANIE

PROGRES

VEDOMOSTI

OSOBNÝ ROZVOJ

EFEKTIVITA PRÁCE

PRIATEĽ

PORADENSTVO

ZDROJE INFORMÁCIÍ

MOTIVÁCIA

SKÚSENOSTI

SPÄTNÁ VÄZBA

KONTAKTY

Oblasti mentoringu

 • Inovácie a technológie
 • HR management, nábor
 • Riadenie a vedenie
 • Projektové riadenie
 • Rozvoj obchodu
 • Osobný rozvoj
 • Financie a biznis plán
 • Branding, marketing, dizajn

Aký je rozdiel medzi Mentoringom a Koučingom?

Koučing je vhodný ak nevieš pomenovať čo chceš a chceš zmenu. Kouč je expert na odhalenie potenciálu jednotlivca. Sprievodca klienta v jeho vlastných úvahach, myšlienkach v hľadaní riešení na jeho ceste životom.

Mentoring, je proces, kde mentor odovzdáva nadobudnuté zručnosti a skúsenosti klientovi (mentee).

Charakteristika mentora

 • Usmerňuje
 • Podporuje
 • Otvárač očí
 • Otvárač dverí
 • Dobíjač energie
 • Investor
 • Vizionár
 • Učiteľ – tréner
 • Chrlič nápadov
 • Riešiteľ problémov
 • Vyzývateľ
 • Kariérny radca

Vzťah mentora a mentorovaného

Vzťah mentora a menteeho je založený na dôvere voči mentorovi
v oblasti v ktorej mentoruje.

Žiadny vzťah mentora a mentorovaného nie je rovnaký. Existujú však kľúčové vlastnosti, ktoré by každý vzťah mentor – zverenec mal mať:


 • Ochota pomáhať si navzájom uspieť
 • Podľa potreby rozširujte informácie
 • Poskytujte a prijímajte spätnú väzbu oboma spôsobmi
 • Zlepšiť medziľudské schopnosti
 • Aktívne počúvajte a komunikujte
 • Vcítiť sa jeden do druhého
 • Rešpektujte čas každého človeka
 • Podnet na zamyslenie

Neexistuje nič také ako dokonalý vzťah mentora a zvereného. Každý vzťah je pre zúčastnených ľudí jedinečný. Či už si vymieňate kariérne rady alebo osobné príbehy, mentor a zverenec by sa mali navzájom rešpektovať. A kto vie? Tento vzťah mentora a mentorovaného by mohol presahovať do celoživotného priateľstva.

Odporúčame pre osobnú zmenu v živote!

BUSINESS PERSONAL DEVELOPEMENT – osobný biznis rozvoj


BIZNIS PROTOKOL a ETIKETA
celodenný kurz je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku, taktiež certifikát obdržíte v slovenskom alebo anlgickom jazyku.