Nástroje pre zjednodušený prístup

Skip to main content
 • Slovenčina
 • English
 • Slovenčina
 • English

CHARITATÍVNA ORGANIZÁCIA

Projekt vznikol v rámci aktivít v CONCORDIA Agency na podporu a integrácie chorých detí medzi zdravé deti. Cieľom organizácie sú aktivity na podporu detí s postihnutím, s downovým syndrómom, talentované deti s autizmom, všetky deti a rodiny, ktoré potrebujú pomoc na ceste v rozvíjaní svojho talentu a radosti zo života.

Organizujeme rôzne aktivity cez školský rok, sviatky ako sú charitatívne koncerty, výchovné koncerty, pečenie, tvorivé dielne, výstavy, …

Ostatné aktivity:
 • Zbezpečenie pomôcok do školy
 • Pokryť náklady mentorov či zabezpečiť návštevy centier voľného času alebo ZUŠ
 • Podpora detí prostredníctvom štipendijného programu
 • Dobrovoľnícka práca pri aktivitách v nemocniciach a pri koncertoch
Možnosti podpory:
 • Jednorázový dar online
 • Dlhodobá spolupráca
 • Podpora detí na diaľku v dlhodobej spolupráci
 • Aktívna účasť a pomoc pri aktivitách
 • 2 % daní
 • Kryptomeny
ĎAKUJEME za akúkoľvek pomoc a podporu!

Zapojte sa k nám do projektu.
Pomôžte nám robiť dobré veci.
Chcem byť darcom.

Kontaktný formulár

Fotografie z charitatívneho koncertu Integrácie – foto: Linda Hnatova ©

DSC 0020
DSC 0057
DSC 0085
DSC 0103
DSC 0110
DSC 0111
DSC 0122
DSC 0152
DSC 0234
DSC 0251
DSC 0255
DSC 0279
DSC 0390
DSC 0483
DSC 0606
DSC 0634
DSC 0667
DSC 0839
DSC 0847
DSC 0950